PL

Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych udzielanych w ramach NFZ

W zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 62/2021/DSOZ z dnia 7 kwietnia 2021 r. wprowadzono zmiany załącznika nr 1m określającego katalog zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z wagą punktową produktu rozliczeniowego. W zarządzeniu tym założono daleko idące zmiany w zakresie wyceny z mocą obowiązującą do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Na mocy zarządzeń Nr 64/2021/DSOZ i Nr 65/2021/DSZO opublikowanych w dniu 9 kwietnia 2021 r. dokonano modyfikacji wprowadzonych zmian.

Uwzględniając powyższe:

1) do dnia 9 maja 2021 r. nie zmienia się stan prawny i podstawą jest zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ w dotychczasowym brzmieniu;

2) od dnia 10 maja 2021 r. (z zastosowaniem do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2021 r.) obowiązuje rozliczenie w oparciu o załącznik nr 1m określony zarządzeniem Nr 64/2021/DSOZ, które przywróciło do rozliczenia zabiegi fizjoterapeutyczne udzielane za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w warunkach ambulatoryjnych uwzględnione w zarządzeniu Nr 85/2020/DSOZ, a pominięte w zarządzeniu Nr 195/2020/DSOZ:

5.11.01.0000081indywidualna praca z pacjentem z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – nie mniej niż 30 min.*punkt19
5.11.01.0000082ćwiczenia czynne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – minimum 15 minut.punkt5
5.11.01.0000083ćwiczenia izometryczne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – minimum 15 minut.punkt5

* – możliwość rozliczenia nie więcej niż 2 razy dziennie w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie lub zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii), a w warunkach domowych tylko 1 raz dziennie.

3) od dnia 1 października 2021 r. będzie miała zastosowanie nowa wycena świadczeń określona w załączniku 1m w brzmieniu określonym w zarządzeniu Nr 65/2021/DSOZ.

NEWSLETTER