PL

Zmiany w wycenie fizjoterapii są konieczne – walczymy o to w NFZ!

W ostatnich miesiącach bardzo wiele mówi się o konieczności zmiany wyceny. Dzisiejsze w żaden sposób nie oddają realnych kosztów prowadzenia działalności. Fakt ten podnoszą fizjoterapeuci, kierownicy podmiotów świadczących świadczenia i w końcu sami pacjenci, którzy oczekują usług refundowanych tej samej jakości co usługi komercyjne. Wiele podmiotów rozważa rezygnację ze świadczenia refundowanych usług rehabilitacyjnych i zamknięcie oddziałów. Powód jest oczywisty – te oddziały generują dziś olbrzymie straty. Konsekwencją będzie ograniczenie dostępu do fizjoterapii dla pacjentów.

Czy NFZ dostrzega ten palący problem?

W dniu 29.06.2020 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowa odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Fizjoterapeutów i NFZ. KIF reprezentowali: Tomasz Niewiadomski – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Zbigniew Wroński – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Katarzyna Blicharczyk-Ożga – radca prawny. Ze strony NFZ w spotkaniu uczestniczyli: Filip Nowak – zastępca Prezesa NFZ ds. Operacyjnych oraz Bernard Waśko – zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych.

Uczestnicy spotkania reprezentujący Narodowy Fundusz Zdrowia zgodzili się, że wyceny są rażąco niedoszacowane i wymagają pilnej zmiany.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował podwyżkę mnożnika w wycenie niektórych świadczeń do poziomu tożsamego dla wprowadzonego w stomatologii, przy jednoczesnej obniżce wskaźników dla innych świadczeń z zakresu rehabilitacji. Na takie rozwiązanie, w którym jest mowa o jakiejkolwiek obniżce wyceny fizjoterapii, nie zgodzili się przedstawiciele KIF.

Czekamy na racjonalne propozycje NFZ lub przyjęcie propozycji wycen Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą wielokrotnie przedstawialiśmy Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

NEWSLETTER