PL

Zmiany w organach KIF

Nastąpiły zmiany w Sądzie Dyscyplinarnym i Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym

Z dniem 24 września 2021 r. wygasł mandat członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Rafała Trąbki wskutek złożonej przez niego rezygnacji. Jako powód zrzeczenia się mandatu zostało wskazane: „inne obowiązki służbowe kolidują ze sobą co znacząco utrudnia wykonywanie ich wszystkich ze starannością, którą od siebie wymagam” (pisownia oryginalna).

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego. W związku z faktem, że do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wpływają dopiero pierwsze sprawy (obecnie wyznaczone są terminy rozpraw w 3 pierwszych sprawach, które wpłynęły do WSD) i Pan Rafał Trąbka nie był przewidziany w żadnym składzie orzekającym rezygnacja ta nie wpłynie znacząco na pracę tego organu.

Z funkcji członka Sądu Dyscyplinarnego zrezygnowała Katarzyna Skumiał z powodów zdrowotnych. Jej mandat wygasł z dniem 30 lipca 2020 r.

rezygnacja z WSD RT
NEWSLETTER