PL

Zjazd nie został odwołany!

Informacje mówiące o odwołaniu II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów są nieprawdziwe i mają na celu dezinformację.

Obecnie została przedstawiona propozycja uchwały dotycząca terminu II Zjazdu w związku z rozwojem sytuacji pandemicznej i w oparciu o następujące racjonalne argumenty:

  • czwarta fala pandemii przewidywana jest na sierpień/wrzesień 2021 roku, czyli na moment zjazdu;
  • na całym świecie rośnie liczba zarażonych odmianą „Delta” koronawirusa, która wykazuje nadzwyczajną łatwość transmisji. Podczas wakacji wiele osób podróżuje, co w znacznym stopniu zwiększa i ułatwia rozprzestrzeniania się wirusa. Wielu uczestników Zjazdu, jak również osób z obsługi, na przełomie sierpnia i września wróci właśnie z wakacji, w tym z zagranicznych wyjazdów;
  • niski poziom zaszczepienia w naszym środowisku (ok. 60 proc., a więc znacznie mniej w stosunku do lekarzy czy pozostałych zawodów medycznych, które osiągnęły wskaźnik powyżej 90 proc.);
  • szczególną odpowiedzialność fizjoterapeutów jako medycznego zawodu zaufania publicznego, którego celem jest szczególna dbałość o zdrowie publiczne;
  • doświadczenie innych samorządów zawodów medycznych (pielęgniarek i położnych, lekarzy, farmaceutów) z przeprowadzeniem zjazdów wyborczych i sprawozdawczych, które przełożyły zjazdy i wybory delegatów;
  • oraz opinie MZ i GIS, które jednoznacznie wskazują na władze KIF jako podmiot, który ponosi wszystkie skutki (w tym także karne) organizacji II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów (dalej: „KZF”) w dniach 3-5 września 2021 r. w formie stacjonarnej;

Propozycja taka jest zgodna z prawem i opiera się wyłącznie na podstawach merytorycznych i prawnych. Warto podkreślić, iż przeprowadziliśmy wybory na delegatów, bo sytuacja pandemiczna na to pozwalała. Ponadto ustawodawca (ustawa z 14 sierpnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu) wprowadził do ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty art. 74a, który dopuszcza możliwość wydłużenia czasu działania organów samorządu fizjoterapeutów, ale nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Pełny tekst ww. ustawy jest dostępny tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001493/O/D20201493.pdf, zaś do zmian w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty odnosi się w szczególności art. 14.

Podkreślamy też, że podejmowane kroki i rozważane przeniesienie terminu KZF w żaden sposób nie wiążą się z anulowaniem wyboru delegatów. Jeżeli KRF uzna, że w obecnej sytuacji lepiej jest przenieść termin Zjazdu, zapewniamy, że jak tylko sytuacja epidemiologiczna ustabilizuje się zostanie przedstawiony nowy harmonogram i termin KZF.

Pragniemy podkreślić aspekt moralny naszej decyzji. Kierując się podstawowym poczuciem odpowiedzialności, nie chcemy i nie możemy narażać kilkuset osób (nie tylko uczestników i zaproszonych gości, ale obsługi technicznej, hotelowej, itd.) na zarażanie śmiertelną w niektórych przypadkach chorobą. Ryzyko transmisji jest bardzo duże, prognozy niestety nie nastrajają pozytywnie. Jako przedstawiciele zawodu medycznego zdajemy sobie sprawę jak ważna jest kondycja i zdrowie osób, które wspierają pacjentów w walce z chorobą. Bez komentarza zostawiamy argumenty pozamerytoryczne i apele o dalsze „hejtowanie” w oparciu o domniemany strach obecnych władz.

NEWSLETTER