Przypominamy, że powołany 12 marca br. przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów zespół kryzysowy wciąż działa. Zespół skupia się na monitorowaniu sytuacji fizjoterapeutów, reagowaniu na bieżące problemy i wypracowywanie rozwiązań i rekomendacji oraz dialogu z decydentami, którzy podejmują decyzję na temat warunków pracy fizjoterapeutów w okresie pandemii.

Nadrzędnym celem sztabu jest zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i fizjoterapeutom w czasie pandemii oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Zespół kryzysowy pracuje w trybie ciągłym, a o działaniach podjętych przez zespół będziemy informować na bieżąco.

Zespół kryzysowy jest otwarty na współpracę oraz wszelkie informacje, sugestie i projekty rozwiązań. Zapraszamy do kontaktu: [email protected]