W środę, 27 września, w sali obsługi klientów w Krakowie oraz w Delegaturze MOW NFZ w Tarnowie odbyły się dyżury przedstawicieli Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Podczas tych cyklicznych spotkań pacjenci mieli możliwość skorzystania z porady fizjoterapeuty, dokonania pomiarów w kiosku profilaktycznym oraz analizy wyników.  Tematem przewodnim środy była profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży. W siedzibie MOW NFZ w Krakowie oraz w Delegaturze w Tarnowie przeprowadzono ocenę postawy ciała małych pacjentów, udzielono wskazówek dotyczących korekcji postawy w codziennych czynnościach oraz instruktażu ćwiczeń możliwych do samodzielnego wykonania. Wskazano również kierunki dalszej diagnostyki i możliwości w zakresie fizjoterapii. 

W Krakowie porad udzielali dr Joanna Bukowska, specjalista fizjoterapii i członek KRF, oraz mgr Maciej Kawoń, członek ZT do spraw Fizjoterapii Refundowanej ze Środków Publicznych. W Tarnowie natomiast dyżurowały mgr Dorota Ogarek, specjalista fizjoterapii i koordynator wojewódzki KRF oraz dr Karolina Szymura, specjalista fizjoterapii.  

Punkt informacyjny KIF w Tarnowie odwiedził prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Rozmawiano na temat kampanii społecznej organizowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów “Popraw jakość życia” pod hasłem “Samo się nie zrobi”, a także o programach profilaktycznych KIF i MZ. 

Pragniemy serdecznie podziękować przedstawicielom MOW NFZ w Krakowie i Tarnowie za ciepłe przyjęcie. 

Zapraszamy na kolejną „Środę z fizjoterapią” 25 października!