PL

XIV Posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

10 stycznia 2018 odbyło się XIV posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Podczas czteroipółgodzinnych obrad przedyskutowano wiele istotnych dla naszego środowiska zawodowego kwestii.

  • Wiceprezes KRF Ernest Wiśniewski przedstawił efekt pierwszego etapu szeroko zakrojonych prac nad wytycznymi procesu fizjoterapii i dokumentacji w zakresie testów funkcjonalnych i dostosowaniem ich do ICF.
  • Ponieważ posiedzenie to miało również charakter podsumowujący pierwszy rok działania prezydium krajowej Rady, każdy z jej wiceprezesów przedstawił członkom KRF raport ze swoich dotychczasowych działań i efektów swojej pracy. Działania wszystkich członków prezydium spotkały się z uznaniem i akceptacją członków krajowej Rady.
  • Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej ze znajomości języka polskiego, do której obliguje art. 13 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
  • Przegłosowano pozytywnie 1560 wniosków o nadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, dzięki czemu łączna liczba fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu osiągnęła 13.490. Przegłosowano również 11 odmów uznania #PWZFz
  • Miłym akcentem posiedzenia była przygotowana przez prezesa Macieja Krawczyka niespodzianka w postaci tortu z okazji I rocznicy funkcjonowania naszego samorządu.

NEWSLETTER