PL

X Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

1 września 2023 r. na Rynku Głównym w Krakowie odbyły się X Międzynarodowe Senioralia, które Krajowa Izba Fizjoterapeutów objęła patronatem honorowym Prezesa KRF. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie i gromadzi kilkutysięczne grono uczestników ze 100 miejscowości. Senioralia mają na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów aktywnej postawy, budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej oraz prozdrowotnej osób 60+. Na wydarzeniu nie zabrakło Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którą reprezentowali: Dominika Batycka-Stachnik – wiceprezes KRF, Tomasz Maicki – Rzecznik Praw Fizjoterapeutów, koordynatorzy wojewódzcy oraz członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów z woj. małopolskiego: Dorota Ogarek, Agata Słowik, Karolina Ferenc, Joanna Bukowska, Wojciech Kurzydło.

Podczas imprezy fizjoterapeuci promowali swój zawód, informowali seniorów o korzyściach płynących z aktywności fizycznej oraz możliwościach skorzystania z usług fizjoterapeutycznych.

Seniorzy, którzy odwiedzili stoisko KIF otrzymali publikację pt. „Aktywny senior w domu”. Jest to zestaw kilkunastu bezpiecznych ćwiczeń, które osoby starsze mogą wykonać w domu.

NEWSLETTER