W listopadzie Krajowa Izba Fizjoterapeutów zorganizowała, wraz z czasopismem naukowym Physiotherapy Review, konkurs na najlepsze prace magisterskie skierowany do tegorocznych absolwentów kierunku fizjoterapia.  Zgłoszonych została blisko 40 prac obronionych w tym roku akademickim na uczelniach wyższych w całej Polski.

Po zakończeniu etapu napływania zgłoszeń, prace zostały zanonimizowane i poddane ocenie przez grono Komisji Konkursowej (w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, prof. dr hab. Anna Lubkowska, dr hab. Maciej Krawczyk, dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, dr Joanna Kostka, dr Andrzej Permoda, dr Zbigniew Wroński oraz dr Adrian Kużdżał).

W ciągu dwóch tygodni prace były rozpatrywane w czterech kategoriach: metodyka, wartość merytoryczna, znaczenie pracy z perspektywy naukowej oraz nowatorski charakter pracy. Prace Komisji były prowadzone w trybie online.

Zgłoszone prace dyplomowe prezentowały wysoki i wyrównany poziom, a podjęcie decyzji o wyborze tylko 3 najlepszych okazało się bardzo trudne. Z tego powodu Komisja Konkursowa zadecydowała o zwiększeniu puli nagród i wybraniu nie trzech, a większej liczby zwycięzców.

W imieniu Komisji Konkursowej wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy:

I miejsce:

Alicja Stanaszek (AWF Kraków) – Porównanie funkcjonalnych wzorców ruchowych, rozkładu obciążenia stóp oraz aktywności mięśniowej u osób trenujących dyscypliny symetryczne i asymetryczne.

Paulina Balińska (AWF Wrocław) – Wpływ faktury podłoża na równowagę ciała młodych osób w pozycji naturalnej.

Remigiusz Krajewski (AWF Kraków) – Ocena wpływu autorozluźniania mięśniowo-powięziowego z użyciem podwójnej piłki lacrosse na zakres ruchomości oraz aktywność bioelektryczną mięśni w obrębie taśmy powierzchownej tylnej.

Judyta Dżwińska (AWF Warszawa) – Wpływ tapingu stawu skokowego na zmiany obciążenia stopy w biegu.

II miejsce:

Agnieszka Kędra (OSW Olsztyn) – Skuteczność autorskiego programu terapii w bólach kręgosłupa u nastolatków.

Kamil Bryś (ŚUM Katowice) – Wpływ pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej na temperaturę tkanek.

Beata Czechowska (UW Łódź) – Ocena wiarygodności rehabilitacyjnego obrazowania ultrasonograficznego na przykładzie mięśnia wielodzielnego w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Dawid Janczarzyk (AWF Kraków) – Porównanie wpływu dwóch metod kompresji ischemicznej punktów spustowych na zmianę progu bólu i parametrów elektromiograficznych mięśnia czworobocznego grzbietu.

Przemysław Wielemborek (UM Białystok) – Ocena zaburzeń lokomocji oraz propriocepcji u pacjentów z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego.

III miejsce

Katarzyna Kaszuba (WUM Warszawa) – Nietrzymanie moczu u aktywnych fizycznie kobiet.

Agnieszka Kowalska (AWF Kraków) – Ocena wpływu programu ćwiczeń przeprowadzonego w plenerowej siłowni na sprawność fizyczną osób po 60. roku życia.

Marta Kuczkowska (AWF Wrocław) – Analiza składu i temperatury ciała w zależności od poziomu aktywności fizycznej u osób trenujących CrossFit®.

Piotr Szomiński (KWSPZ Kraków) – Skuteczność leczenia bólów głowy z wykorzystaniem technik z terapii manualnej według Briana Mulligana.

Aleksandra Muda (AWF Warszawa) – Analiza porównawcza świadomości ciała u joginek i zawodniczek piłki siatkowej.