PL

Wyceny tworzy NFZ

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, bezpośrednio po nieoczekiwanym opublikowaniu zarządzenia, zmieniającego wyceny w dniu 7 kwietnia 2021 r., rozpoczęła rozmowy z NFZ. Pragniemy przypomnieć, że to NFZ jako płatnik decyduje o wycenie, zaś KIF ma tylko rolę doradczą. Niestety, stanowisko ekspertów nie jest wiążące.

Elementy, które podnosimy w rozmowach z NFZ są następujące:

  1. Nienaruszalność zasady, że prawo nie działa wstecz. Zarządzenie nie może być stosowane wstecz, czyli od 1 stycznia 2021.
  2. Przepisy w zakresie fizjoterapii nadal wymagają spełnienia wygórowanych warunków w zakresie sprzętu do fizykoterapii przy zawieraniu umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Dopóki będzie konieczność spełnienia obecnych warunków realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, a także lekarze rehabilitacji będą zlecać zabiegi fizykalne, to świadczenia te muszą być wyceniane w oparciu o faktyczne koszty ich realizacji.
  3. Zmiana wycen świadczeń z zakresu kinezyterapii nie jest wciąż urealniona, pomimo że prace nad nią zlecone zostały już w 2016 r. Wzmocnienie indywidualnej pracy z pacjentem to krok w dobrym kierunku. KIF rekomenduje pracę indywidualną jako podstawową formę terapii, bo ta daje najlepsze efekty medyczne i jest zgodna z międzynarodowymi standardami. To nowoczesna fizjoterapia.
    Indywidualna praca z pacjentem umożliwia podjęcie najlepiej dostosowanych do potrzeb pacjenta procedur kinezyterapeutycznych. Fizjoterapeuta jest samodzielnym profesjonalistą medycznym i w trakcie indywidualnej pracy z pacjentem to on decyduje o formie, rodzaju i zakresie terapii.
  4. Oczekujemy podniesienia wyceny wizyty fizjoterapeutycznej. To podstawa do planowania indywidualnej terapii.
  5. Domagamy się wyjaśnień, dlaczego zarządzenie zostało opublikowane bez wcześniejszych konsultacji z KIF.

Informujemy, że nie zaprzestaniemy podejmowania wszelkich działań, które są zgodne z prawem, w celu wprowadzania zmian systemowych wzmacniających pozycję fizjoterapeuty i jego samodzielność. Docelowym zadaniem jest wprowadzenie rozliczania pracy fizjoterapeuty w oparciu o czas jego pracy z pacjentami.

NEWSLETTER