PL

Wybór władz Ogólnopolskiego Porozumienia Świadczeniodawców Fizjoterapia Plus! Jeszcze możesz wziąć w nim udział!

Podmioty, które podpisały ostateczny tekst Porozumienia wezmą udział w pierwszym spotkaniu sygnatariuszy, podczas którego zostaną wybrane władze Porozumienia, a w szczególności przewodniczący oraz wiceprzewodniczący. To osoby, które będą kierowały pracami i będą inicjatorami kolejnych aktywności.

Jeśli jesteś podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielasz świadczeń fizjoterapeutycznych, w tym finansowanych przez NFZ, bez względu na formę działania, organizację i wielkość możesz wesprzeć organizację, która będzie reprezentować interesy podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zakresu rehabilitacji leczniczej.  

Jeśli jeszcze nie przesłałeś deklaracji przystąpienia, a chcesz wziąć udział w spotkaniu, na którym zostaną wybrane władze Porozumienia, to prosimy o przesłanie deklaracji chęci przystąpienia do 10 lutego na adres: [email protected]

Pobierz oświadczenie

NEWSLETTER