W dniu 24.03.2023 r. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku odbyła się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli pn.  “Zajęcia wychowania fizycznego środkiem na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży”. Wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Zaproszenie od koordynator Justyny Drągowskiej do czynnego udziału w konferencji otrzymała Ewa Rakowicz, członek KRF.

W programie konferencji znalazły się następujące tematy:

  • „Dwa bieguny wychowania fizycznego” – wykład dr. Jerzego Nowika
  • „Kondycja fizyczna – filarem dobrostanu psychicznego” – wykład mgr psychologii Joanny Mieszkowskiej
  • „Recepta na zdrowie” – wykład mgr Joanny Kondratowicz
  • „Przerwy śródlekcyjne” – wykład mgr fizjoterapii Ewy Rakowicz
  • “Jak motywować uczniów do aktywnego udziału w lekcji wychowania fizycznego” – wykład mgr Emilii Łapińskiej

Nauczyciele wychowania fizycznego stwierdzili, że współpraca z innymi grupami zawodowymi: psychologiem, dietetykiem i fizjoterapeutą jest obecnie niezbędnym elementem uzupełniającym kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej. Wyrazili chęć dalszej współpracy. Dlatego też fizjoterapeuci otrzymali wstępnie zaproszenie na kolejną konferencję organizowaną przez Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki WSFiZ w Białymstoku, na której mają być podejmowane między innymi tematy współpracy trenerów różnych dyscyplin sportowych z fizjoterapeutą.