PL

Ważny komunikat NFZ dla świadczeniodawców dotyczący wpisywania wizyt fizjoterapeutycznych do aplikacji AP-KOLCE po 1 stycznia 2020.

NFZ poinformował w piśmie z dnia 18 grudnia o tym, jak należy wpisywać wizyty fizjoterapeutyczne do aplikacji AP-KOLCE po 1 stycznia 2020. Stosowne informacje są także na stronie internetowej NFZ w zakładce “Dla świadczeniodawcy” https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-listy-oczekujacych,7528.html. Zobacz skan pisma.


NEWSLETTER