PL

Ważny komunikat dla fizjoterapeutów dotyczący sposobu wypełnienia wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. (Dz. U. poz. 1899) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001899 zmieniającym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1267) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001061, fizjoterapeuta, który spełnia warunki opisane w art. 4 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, jest uprawniony do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Od 1 stycznia 2020 r. zlecenie, o którym mowa wyżej, powinno być wystawiane w formie elektronicznej przez system eZWM.

Fizjoterapeuci spełniający warunki opisane w art. 4 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych mogą uzyskać dostęp wewnętrzny do systemu eZWM poprzez podmiot leczniczy, w którym udzielają świadczeń zdrowotnych.

Fizjoterapeuci spełniający warunki opisane w art. 4 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach praktyk zawodowych mogą uzyskać uprawnienie dostępowe do systemu eZWM poprzez personalny dostęp do systemu SZOI lub portalu świadczeniodawcy.

Dostęp personalny do portalu świadczeniodawcy lub systemu SZOI uzyskać można bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkim NFZ poprzez osobiste złożenie wniosku o dostęp do portalu świadczeniodawcy lub systemu SZOI i przedłożenie dokumentu prawa wykonywania zawodu, imiennej pieczęci oraz w przypadku rozszerzonych uprawnień dyplomu specjalizacji.

Systemy funkcjonujące w poszczególnych OW NFZ:

 1. Dolnośląski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 2. Kujawsko-Pomorski OW NFZ – SZOI
 3. Lubelski OW NFZ – SZOI
 4. Lubuski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 5. Łódzki OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 6. Małopolski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 7. Mazowiecki OW NFZ – SZOI
 8. Opolski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 9. Podkarpacki OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 10. Podlaski OW NFZ – SZOI
 11. Pomorski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 12. Śląski OW NFZ – Portal świadczeniodawcy
 13. Świętokrzyski OW NFZ – SZOI
 14. Warmińsko-Mazurski OW NFZ – SZOI
 15. Wielkopolski OW NFZ – SZOI
 16. Zachodniopomorski OW NFZ – SZOI

Schemat uzyskania dostępu w przypadku portalu świadczeniodawcy:

Uzyskanie prawa dostępu do Portalu Personelu i uzyskanie Kodu Personelu pozwala na zalogowanie się do aplikacji ap-zz po nadaniu uprawnienia.

Logowanie do aplikacji ap-zz

NEWSLETTER