PL

W społeczeństwie rośnie świadomość zawodu fizjoterapeuty i częstość korzystania z usług fizjoterapeutycznych

W dniach 8-15 listopada 2021 r. firma Kantar Polska SA przeprowadziła badanie na reprezentatywnej próbie Polaków 1001 osób powyżej 16 roku życia. To już kolejna fala badania, które pracownia Kantar co roku prowadzi na zlecenie Prezydium KRF w celu zbadania społecznej rozpoznawalności zawodu fizjoterapeuty. Metodologia badania była analogiczna jak w badaniach z 2019 i 2020 roku, dzięki czemu uzyskane wyniki są porównywalne.

Znajomość zawodu fizjoterapeuty

W badaniu poproszono respondentów o wskazanie jak powinno się określać zawód medyczny, w ramach którego wykwalifikowany specjalista świadczy usługi zdrowotne polegające na przywracaniu lub poprawie sprawności ruchowej i fizycznej w sytuacji, gdy jest to konieczne wskutek np. urazów, chorób, bólu, procesu starzenia się lub przez warunki pracy. Dodano także, że specjalista taki pomaga pacjentowi poprzez różnego rodzaju czynności lecznicze np. terapię manualną, gimnastykę leczniczą, ćwiczenia na sprzęcie czy wykonywanie zabiegów takich jak laseroterapia, krioterapia, ultradźwięki, elektroterapia, kąpiele lecznicze, masaż itp.

Po analizie odpowiedzi respondentów udzielonych w spontanicznym badaniu znajomości nazwy zawodu fizjoterapeuty, jak i w badaniu wspomaganym listą określeń, które mogą określać ww. profesję, okazuje się, że poprawnie nazwę zawodu fizjoterapeuty wskazało 44% badanych, tj. o blisko 1,5 pkt. procentowego częściej niż w badaniu z 2020 roku.

Co trzeci badany, który nie potrafił prawidłowo wymienić nazwy zawodu fizjoterapeuty w badaniu znajomości spontanicznej, uczynił to prawidłowo w badaniu znajomości wspomaganej. Wydaje się to być efektem aktywności KIF w zakresie działań promujących zawód fizjoterapeuty i budowaniu relacji z mediami, przez co znacząca część Polaków „słyszała” o tej profesji, ale wiedza ta wymaga jeszcze utrwalenia. Takie procesy są zawsze, z natury rzeczy, długotrwałe.

Korzystanie z usług fizjoterapeuty

Rok 2021, pomimo szalejącej pandemii i wynikających z niej obostrzeń sanitarnych, przyniósł wzrost udziału procentowego populacji deklarującej, iż w swoim życiu co najmniej raz korzystała z usług fizjoterapeutycznych z poziomu 34,3% do 36,9% (w skali całego kraju). Najwyższy wzrost odnotowano wśród osób w wieku przed-senioralnym (z 39,2% do 46,5%), zaś nieznaczny spadek zaobserwowano wśród młodych dorosłych (z 27,2% do 26,7%).

W latach 2020-2021 zauważalnie wzrosło korzystanie usług fizjoterapeutycznych wśród kobiet (z 35,2% do 39,3%) oraz wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (z 34,7% do 39,9%) lub z wykształceniem średnim (37,4% do 42,0%).

Większość badanych korzystających z usług fizjoterapeutycznych deklarowało zadowolenie z uzyskanego leczenia, przy czym częściej satysfakcję z uzyskanego wsparcia deklarowały osoby, korzystające z fizjoterapii na zasadach komercyjnych. Co szczególnie cieszy, większość badanych rekomenduje innym korzystanie z usług fizjoterapeutycznych.

 

NEWSLETTER