W dniach 16-17 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja z sesją studencką „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej 2023”, która była objęta patronatem Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Prelekcje i warsztaty skupiały się na różnych aspektach aktywności fizycznej oraz możliwościach jej adaptacji w zależności od potrzeb. Oprócz sesji naukowych i zajęć praktycznych, uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami wielu organizacji, w tym KIF.

W punkcie informacyjnym Ewelina Okoniewska – koordynator wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów województwa lubelskiego oraz Karolina Tomaszewska z Lubelskiego Oddziału Terenowego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów odpowiadały na pytania studentów i fizjoterapeutów dotyczące funkcjonowania samorządu, a także przybliżały temat realizowanych i planowanych inicjatyw wspierających fizjoterapeutów.

Podczas dwudniowej konferencji wystąpiło ponad czterdziestu prelegentów, co nadało wydarzeniu niezwykle inspirujący i motywujący charakter oraz ukazało nowe ścieżki dynamizacji adaptowanej aktywności fizycznej.

Organizatorem konferencji był Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Przedstawiciele KIF dziękują za zaproszenie do udziału w wydarzeniu i składają gratulacje Komitetowi Organizacyjnemu – dr n. med. Agnieszce Karskiej i dr n. o zdr. Ilonie Stolarz za perfekcyjne przygotowanie konferencji.