16 listopada 2023 roku, w Krakowie, odbył się VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kongres jest corocznym spotkaniem ekspertów i praktyków od problematyki polityki senioralnej, organizowanym z myślą o najstarszych mieszkańcach. Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów zostali zaproszeni na Kongres przez Zarząd Województwa. 

Kongres został otwarty przez Łukasza Smółkę, wicemarszałka województwa małopolskiego. Wykład otwierający wygłosił dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, SP ZOZ MSWiA w Krakowie. 

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowały Dorota Ogarek, koordynator wojewódzki KRF oraz Joanna Bukowska, członek KRF z województwa małopolskiego. 

W przerwie obrad stoisko KIF odwiedził wicemarszałek Łukasz Smółka. Omówiono projekty KIF oraz kampanię społeczną “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi”. 

Dziękujemy za zaproszenie na Kongres. Była to kolejna udana impreza, która skupiła uwagę na potrzebach i oczekiwaniach osób w jesieni życia.