PL

V Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona w Katowicach

11 kwietnia 2024 roku, w Katowicach, odbyła się wyjątkowa konferencja z okazji V Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona. Wydarzenie to, zatytułowane „…żywienie ma znaczenie…”, zostało zorganizowane przez Zakład Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM i objęte było honorowym patronatem Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowali koordynatorzy KRF dla województwa śląskiego, Karolina Kucharczyk i Marcin Rutkowski. Wydarzenie było skierowane do osób zmagających się z chorobą Parkinsona oraz ich opiekunów, z myślą o ich edukacji.

Program konferencji obejmował szereg atrakcji. Specjaliści ze Śląskiej Akademii Parkinsona prowadzili wykłady na temat znaczenia żywienia w kontekście choroby Parkinsona. Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w warsztatach fizjoterapeutycznych, które skupiały się na aktywności fizycznej i rehabilitacji. Wśród nich znalazły się takie tematy jak Nordic Walking, terapia małej i dużej motoryki, ćwiczenia na macie, gimnastyka ogólnokondycyjna, ćwiczenia ukierunkowane na układ oddechowy i krążeniowy, zasady opieki nad pacjentem leżącym  – ergonomia.

Dodatkowo, w ramach współpracy z firmą Nutricia, odbyły się warsztaty dietetyczne. Uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z porady fizjoterapeutycznej: ortopedycznej i reumatologicznej, prowadzonej przez wykładowców Zakładu Fizjoterapii WNoZ SUM. Na koniec, przewidziano konsultacje pielęgniarskie, w zakresie samobadania piersi, pomiaru RR i tętna.

Chcielibyśmy serdecznie pogratulować wspaniałej organizacji wydarzenia Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego, dr hab. n. o zdr., prof. SUM Annie Brzęk, członkom Komitetu Organizacyjnego dr n.med. Justynie Szefler-Dereli, dr n. med. Dagmarze Wasiuk-Zowadzie oraz studentom Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach. Cieszymy się, że mogliśmy być razem z Wami na tym wyjątkowym wydarzeniu.

NEWSLETTER