19 stycznia 2024 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz nadania symboli zawodowych absolwentom kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentował Michał Łaz, koordynator Krajowej Rady Fizjoterapeutów w województwie łódzkim.

Dyplomatorium jest zawsze szczególnym momentem w życiu uczelni i powodem do dumy. Moment ten na pewno zapada na długo w pamięci i jest miłym zwieńczeniem pewnego etapu życia, jakim jest dla człowieka edukacja. Absolwenci przeżyli wzruszające chwile podczas odczytania roty ślubowania fizjoterapeuty i złożenia przysięgi przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Podczas uroczystości wyróżniono absolwentów, którzy nie tylko uzyskali najlepsze wyniki w nauce, ale także aktywnie angażowali się w działalność organizacji studenckich. Na kierunku fizjoterapia nagrody otrzymali: Weronika Iglewska, Emilia Tokarska i Olga Sobczyk.

Gratulujemy serdeczne wszystkim absolwentom i życzymy realizacji planów oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Dziękujemy Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi za zaproszenie na tak wspaniale zorganizowaną uroczystość. Krajowa Izba Fizjoterapeutów kieruje szczególne podziękowania do dr hab. n. o zdr. prof. UM Joanny Kostki, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Kierunku Fizjoterapia.