PL

Uroczyste otwarcie nowych placówek medycznych w Małopolsce

Początek roku w Małopolsce obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Prezydium i członkowie KRF wraz z koordynatorami wojewódzkimi, na zaproszenie Samorządu Województwa Małopolskiego, uczestniczyli w otwarciu dwóch placówek medycznych na terenie regionu.

W styczniu miała miejsce uroczystość otwarcia nowego budynku Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach, a w lutym unikatowego w skali kraju Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w podkrakowskim Radziszowie. Inwestycje te realnie wpłyną na zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych z województwa małopolskiego. W obu placówkach powstała nowoczesna infrastruktura z szerokim zapleczem diagnostycznym i terapeutycznym, w tym jedyne w Małopolsce laboratorium trójwymiarowej analizy ruchu (Radziszów).

Podczas gali przedstawiciele Izby mieli możliwość propagowania działalności KIF wśród urzędników, pracowników medycznych oraz zarządzających. Wymieniali się informacjami, zbierali uwagi oraz opinie środowiska. Nawiązali nowe kontakty i rozmawiali o planowanych w regionie działaniach na rzecz szeroko rozumianego „zdrowia”.

NEWSLETTER