PL

Trwa ostatni nabór na studia II stopnia na kierunku fizjoterapia

Uprzejmie informujemy, że w związku z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.), podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić kształcenie na kierunku fizjoterapia w ramach studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich fizjoterapeutów, którzy ukończyli kształcenie na poziomie stopnia pierwszego, czyli posiadających tytuł zawodowy licencjata jedynie do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, iż ostatni nabór na studia drugiego stopnia może odbyć się w ramach rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021. Po tym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kształcenie na poziomie studiów magisterskich dla osób posiadających tytuł licencjata nie będzie możliwe a ostatni nabór na studia II stopnia odbędzie się na jesieni 2020 roku. W ramach obecnych przepisów po tym terminie, aby uzupełnić studia licencjackie o wyższy tytuł zawodowy, jedyną drogą będzie podjęcie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że kończy się możliwość uzupełnienia edukacji do poziomu magistra. Wszystkich chętnych informujemy, że liczba miejsc na uczelniach jest ograniczona.

Poniżej przypominamy list Prezesa KRF, który został wysłany do uczelni wyższych w kwietniu 2020 r.

List Prezesa KRF do Uczelni Wyższych
NEWSLETTER