PL

Termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów wydłużony do 14 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia został zamieszczony komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o przystąpienie do PESFZ dla sesji jesiennej 2020 r. Decyzją Ministra termin ten wydłużono do 14 sierpnia 2020 r.

Zaznaczamy także, że termin PESFZ w sesji wiosennej 2020 r. przewidziany jest po upływie terminu składania zgłoszeń na sesję jesienną br. W związku z tym wnioski fizjoterapeutów przystępujących do egzaminu w sesji wiosennej, a składających również wnioski o przystąpienie do egzaminu w sesji jesiennej, zostaną potraktowane jako wnioski niezłożone w zakresie zdanych w sesji wiosennej części PESFZ. W konsekwencji CEM dokona z urzędu całkowitego lub częściowego zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

Link do komunikatu na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmiany-terminu-skladania-wnioskow-na-pes-fizjoterapeutow-2

Komunikat w sprawie zmiany terminu składania wniosków na PESFZ
NEWSLETTER