PL

Szkolenie dla Sędziów Sądów Dyscyplinarnych Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Rzeczników Dyscyplinarnych Krajowej Izby Fizjoterapeutów

W dniu 19 maja 2018 r. r. pr. Krzysztof Baka oraz apl.radc. Katarzyna Sałbut – Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Baka – przeprowadzili szkolenie dla Sędziów Sądów Dyscyplinarnych Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Rzeczników Dyscyplinarnych Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Tematem szkolenia były zagadnienia poświęcone postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeuty, dotyczące kwestii proceduralnych oraz stosowania aktualnych przepisów prawa materialnego.
Oprócz wykładów, podczas niniejszych zajęć odbyły się ćwiczenia związane z zagadnieniami omówionymi podczas poprzednich szkoleń, dzięki czemu uczestnikom zapewniono możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy.

 

NEWSLETTER