Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii, który co roku świętujemy 8 września, zorganizowano w biurze Małopolskiego Terenowego Oddziału Biura KIF spotkanie dla fizjoterapeutów z regionu.

W spotkaniu, które prowadzili koordynatorzy wojewódzcy: Agata Słowik i Gerard Sokołowski brali udział: dr Dominika Batycka – Stachnik – Wiceprezes KRF, członkowie KRF II kadencji z woj. małopolskiego, fizjoterapeuci i przedstawiciele studenckich kół naukowych.

W miłej koleżeńskiej atmosferze przedstawiono prezentację dotyczącą działalności samorządu zawodowego oraz jego struktur. Przybliżono gościom procedurę wyboru władz II kadencji, omówiono zakresy zadań poszczególnych organów i zaprezentowano sylwetki delegatów z Małopolski, którzy piastują stanowiska w poszczególnych organach. Omówiono także rolę biura regionalnego oraz zadania koordynatorów wojewódzkich.

Wiceprezes KRF przedstawiła rolę Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, przybliżyła sylwetki Prezesa i członków Zarządu oraz opowiedziała gościom, jakie czynności i zadania przydzielone zostały poszczególnym osobom z Prezydium.

Z dumą przedstawiono gościom nasz produkt regionalny, wydawany przez Martę Kuśnierz – jedną z małopolskich delegatek na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów – „Kalendarz Fizjoterapeuty”, który dostosowany jest do potrzeb fizjoterapeutów i zawiera wszystkie informacje potrzebne podczas pracy z pacjentami i w gabinetach.

Na zakończenie spotkania przeprowadzono dyskusje o przyszłości fizjoterapii widzianej oczami fizjoterapeutów. Wszystkie uwagi i propozycje fizjoterapeutów z regionu zostały spisane i zostaną przekazane do wiadomości władzom Izby.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska oraz uczestników spotkania rozpoczniemy w regionie cykliczne spotkania fizjoterapeutów, na które już teraz serdecznie zapraszamy. Terminy spotkań będziemy z wyprzedzeniem ogłaszać.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z wydarzenia!