PL

Stanowcza reakcja KIF na pominięcie fizjoterapeutów w statystykach zakażeń COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało ostatnio statystykę dotyczącą liczby zakażeń koronawirusem wśród zawodów medycznych. Niestety, w przedstawionych statystykach zostali pominięci fizjoterapeuci, którzy są trzecim co do liczebności zawodem medycznym, samodzielnym od blisko 5 lat. W związku z tym Paweł Adamkiewicz – wiceprezes KIF wystosował pismo do ministra zdrowia, w którym upomina się o uwzględnienie w tych sprawozdaniach naszej grupy zawodowej, zwracając uwagę na fakt, że “od początku epidemii fizjoterapeuci biorą aktywny udział w jej zwalczaniu m.in. prowadząc rehabilitację osób zarażonych, narażając swoje zdrowie i życie, tak samo jak inne zawody medyczne. KIF, samorząd zawodowy fizjoterapeutów, jest inicjatorem i partnerem polskiego tłumaczenia broszury Światowej Organizacji Zdrowia na temat rehabilitacji oddechowej dla osób, które przeszły COVID-19. Podkreślenia i przypomnienia wymaga fakt, że w Polsce pierwszą osobą wykonującą zawód medyczny, która zmarła z powodu zarażenia koronawirusem, był właśnie fizjoterapeuta”.

Poniżej prezentujemy skan całego listu.

Pismo_MZ_A.Niedzielski_zarazenia COVID19_zawody_med_06.10.20
NEWSLETTER