W dniu 10.05.2023 r. przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów wraz z zaproszonym ekspertem mgr Krzysztofem Paryskiem, pracującym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zainaugurowali współpracę ze Śląskim Oddziałem NFZ w ramach akcji poświęconej profilaktyce chorób i promocji zdrowia “Środy z fizjoprofilaktyką”.

Temat spotkania dotyczył profilaktyki udaru mózgu oraz postępowania fizjoterapeutycznego po wystąpieniu incydentu.

Współpraca z NFZ ma na celu edukację pacjentów w kwestii zapobiegania występowania różnorodnych schorzeń. Poprzez wdrożone działania pragniemy także podnosić świadomość społeczną roli fizjoterapeuty w procesie ich leczenia. W Śląskim Oddziale NFZ spotkania będą organizowane cyklicznie, w co drugą środę miesiąca.

Zachęcamy również fizjoterapeutów do podnoszenia kwalifikacji i korzystania z bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach projektu “Fizjo-Learning”, dzięki temu efektywność pracy z pacjentem po udarze mózgu będzie znacznie większa.

Przedstawicielom Śląskiego Oddziału NFZ dziękujemy za ciepłe przyjęcie.