Dnia 29 listopada 2023 r., podczas ostatniej “Środy z fizjoterapią” w tym roku, która odbyła się w tarnowskiej Delegaturze MOW NFZ, fizjoterapeutki z Centrum Zdrowia Tuchów przeprowadziły badania stóp dzieci i młodzieży za pomocą podobarografu i podoskopu. Przeprowadziły również testy funkcjonalne kończyn dolnych. Rodzice otrzymali wydruki wyników badań podobarograficznych i odbitek stóp swoich dzieci, a także informacje na temat profilaktyki wad stóp. Dzieci otrzymały drobne upominki od KIF i owoce od NFZ. 

Fizjoterapeutki Ewa Wszołek i Katarzyna Zych na co dzień badają stopy w Centrum Zdrowia Tuchów przy ul. Mickiewicza 36 w Tuchowie, w ramach Pilotażowego Programu Badania Stóp. Celem programu jest ocena efektywności wykrywania wad kończyn dolnych u dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. 

Program obejmuje badanie biomechaniki stóp, postępowanie fizjoterapeutyczne (w przypadku stwierdzenia wady), a także udzielanie zaleceń fizjoterapeutycznych, w tym naukę odpowiedniego zaopatrzenia stopy, ocenę końcową i opis stanu funkcjonalnego po zakończeniu postępowania. Badanie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. 

Rejestracja pod numerem telefonu: 14 652 55 03
Więcej informacji można znaleźć na stronie: Centrum Zdrowia Tuchów
https://czt.com.pl/nasze-programy/74,pilot-badania-stop