Za nami kolejna edycja „Środy z fizjoprofilaktyką” w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Tym razem spotkanie odbyło się pod hasłem: „Zespoły bólowe kręgosłupa – wyzwanie XXI wieku. Profilaktyka i fizjoterapia”

W dniu 8.11.2023 r. przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów: Łukasz Jankowski, członek KRF, dr n. med. Rafał Michalik oraz mgr Natalia Michalik z Rehasemper – Rehabilitacja dzieci i dorosłych Natalia & Rafał Michalik reprezentowali KIF na spotkaniu w Śląskim OW NFZ

Podczas „Środy z fizjoprofilaktyką” omówiono rolę rehabilitacji w zespołach bólowych kręgosłupa, instruowano, jak skutecznie dbać o kręgosłup, a także zademonstrowano ćwiczenia adekwatne do występującego problemu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość dokonania pomiarów w kiosku profilaktycznym, a następnie omówienia wyników. 

Przedstawicielom Śląskiego Oddziału NFZ dziękujemy za kolejne ciepłe przyjęcie.