W związku z obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi, który przypada 15 października br., w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ zorganizowano spotkanie w ramach „Środy z fizjoprofilaktyką” pod hasłem: „Profilaktyka Raka Piersi. Fizjoterapia kobiet po zabiegu mastektomii”.  

Podczas spotkania Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowali eksperci: Łukasz Jankowski, członek KRF z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. oraz Anna Kamińska z Hospicjum Cordis w Katowicach.  

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się o czynnikach ryzyka wpływających na rozwój raka piersi oraz poznali zasady samobadania przy użyciu fantomów. Omówiono również rolę fizjoterapii kobiet po zabiegu mastektomii.  

Dziękujemy serdecznie przedstawicielom ŚOW NFZ w Katowicach za spotkanie. Zapraszamy na kolejną „Środę z fizjoterapią” 8 listopada!