PL

Sprawozdanie z działań KIF w 2019

Prezentujemy sprawozdanie z działalności Samorządu Zawodowego Fizjoterapeutów w roku 2019, które przesłaliśmy do Ministra Zdrowia.

Publikacja działań Krajowej Rady Fizjoterapeutów jest obowiązkiem prawnym, wynikającym z art. 72 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przesyła ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 maja, sprawozdanie z działalności samorządu zawodowego fizjoterapeutów za rok ubiegły.

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem, które zawiera m.in. opis działań organów, wykaz prac legislacyjnych, mających wpływ na działalność KIF, kalendarium ważnych wydarzeń i spotkań, wykaz najważniejszych projektów realizowanych przez poszczególne działy KIF oraz wiele innych inicjatyw, które miały miejsce w 2019.

Sprawozdanie_KIF_2019

NEWSLETTER