PL

Spotkanie zespołów prawnych samorządów zawodów medycznych

W dniu 15 lutego 2022 r. w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, z inicjatywy Aliny Niewiadomskiej – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołów prawnych samorządów zawodów medycznych. Dział Prawny Krajowej Izby Fizjoterapeutów reprezentowali radca prawny Katarzyna Blicharczyk-Ożga oraz radca prawny Waldemar Laskowski.

Oprócz przedstawicieli Działu Prawnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów, uczestniczyli w nim radcowie prawni i adwokaci z Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Na spotkaniu poruszono najistotniejsze aspekty prawne w funkcjonowaniu samorządów zawodów medycznych podczas epidemii COVID-19, jak również różnice wynikające z regulacji prawnych poszczególnych zawodów medycznych.

Agenda spotkania obejmowała następujące tematy:

  1. Posiedzenia organów samorządów zawodowych i przyjmowanie uchwał w trybie zdalnym – teraźniejszość i przyszłość;
  2. Aspekty prawne wyborów w samorządach medycznych w dobie COVID-19;
  3. Aktualne przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych osób spoza UE;
  4. Legislacja w czasie epidemii – główne problemy prawne samorządów zawodowych.

Spotkanie było bardzo owocne i służyło wymianie cennych doświadczeń.

NEWSLETTER