W dniu 30.05.2023 r. miała miejsce hybrydowa Debata Branżowa w ramach spotkań „Oblicza Kariery Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum”. Celem przyświecającym organizowaniu Oblicz Kariery jest przybliżenie studentom UJ CM idei świadomego kształtowania swojej ścieżki zawodowej.

W spotkaniu uczestniczyli studenci V roku kierunku fizjoterapia, działacze studenckich kół naukowych, samorządu i władz uczelni oraz zaproszeni goście. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Agata Słowik, koordynator woj. małopolskiego Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Na spotkaniu omawiano szanse i wyzwania stojące przed absolwentami na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Przybliżono działalność Krajowej Izby Fizjoterapeutów, omówiono procedurę starania się o PWZFz i zachęcono do uczestnictwa w projekcie FIZJA. Studenci, oprócz udziału w dyskusji i możliwości uzyskania odpowiedzi na interesujące pytania, mogli zapoznać się z korzyściami płynącymi z przynależności do KIF, ofertą zaproszonych podmiotów leczniczych i instytucji na dedykowanych stoiskach informacyjno- promocyjnych.