PL

Spotkanie ze studentami Akademii Bialskiej w Białej Podlaskiej

27 października 2023 r. w Akademii Bialskiej w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie studentów fizjoterapii z koordynatorem KRF województwa lubelskiego, Eweliną Okoniewską oraz z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego KIF, dr. Piotrem Turmińskim.

W ramach spotkania przyszli fizjoterapeuci mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania i strukturą naszego samorządu, głównymi zadaniami Krajowej Izby Fizjoterapeutów i jej poszczególnych organów, procesem uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, a także korzyściami wynikającymi z bycia członkiem Izby. Większość spotkania poświęcona była tematowi odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeuty oraz zasadom etyki zawodowej.

Podczas spotkania padło wiele pytań na temat działania KIF, co świadczy o dużej odpowiedzialności przyszłych fizjoterapeutów, którzy chcą być przygotowani do właściwej pracy w zawodzie już od momentu ukończenia studiów.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania za perfekcyjne przygotowanie spotkania dr Joannie Baj-Korpak.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za świetną atmosferę i merytoryczną dyskusję. Takie spotkania są bardzo potrzebne, a kontakty ze studentami stanowią filar budowania silnego samorządu.

NEWSLETTER