PL

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta

27 listopada Prezes KRF dr hab. n. med. Maciej Krawczyk spotkał sie z Rzecznikiem Praw Pacjenta Ministrem Bartłomiejem Chmielowcem oraz zastępcą Rzecznika Panem Grzegorzem Błażewiczem.
Podczas spotkania Prezes KRF przedstawił zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów wskazując na ich dużą spójność z celami Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie prowadzenia działań zabezpieczających potrzeby zdrowotne Polaków. Prezes KRF zadeklarował daleko idącą gotowość współpracy dotyczącą monitorowania dostępu do fizjoterapii oraz promowania nowych programów leczenia.

NEWSLETTER