PL

Spotkanie z przedstawicielami NZOZ „Medyk” w Barcicach i Sanatorium MSWiA w Krynicy Zdrój

W dniu 11.05.2023 r. koordynator województwa małopolskiego Agata Słowik wraz z członkiem Krajowej Rady Fizjoterapeutów Karoliną Ferenc odwiedziły Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Barcicach oraz SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy. Przedstawicielki KIF spotkały się z kierownictwem i pracownikami tychże placówek. Fizjoterapeuci dowiedzieli się o działalności Izby i jej strukturach, korzyściach płynących z opłacania składek oraz realizowanych aktualnie projektach szkoleniowych (FIZJA). Rozmawiano także o proponowanych zmianach w przepisach uzdrowiskowych oraz tych dotyczących kontraktowania. Zebrano pomysły i uwagi fizjoterapeutów, które przedstawione zostaną kompetentnym osobom i stosownym zespołom tematycznym. Zadeklarowano dalszą współpracę i wyrażono chęć kolejnych spotkań.

NEWSLETTER