PL

Spotkanie z prof. Iwoną Rotter, kierownikiem Zakładu Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej PUM

W czwartek, 24 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie na terenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z dr hab. n.med. prof. PUM Iwoną Rotter, kierownikiem Zakładu Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W związku z intensywnym rozwojem Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jednym z priorytetów środowiska zawodowego jest chęć i potrzeba stałego kontaktu z uczelniami. Spotkanie zostało zainicjowane przez członków KRF mgr Anną Godlewską-Siciarek oraz mgr Małgorzatę Marjańską w celu nawiązania współpracy z uczelnią kształcącą przyszłych fizjoterapeutów.

Omówione zostały tematy dotyczące kształcenia fizjoterapeutów i ich przyszłości. Profesor Rotter widzi konieczność organizowania spotkań ze studentami wszystkich roczników w celu przybliżenia Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, z której jasno wynikają prawa i obowiązki fizjoterapeuty, sposób funkcjonowania zawodu fizjoterapeuty jako zawodu zaufania społecznego oraz jak funkcjonuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów i czym zajmuje się Krajowa Rada Fizjoterapeutów.

Profesor Rotter, która przewodniczy w województwie zachodniopomorskim Polskiemu Towarzystwu Rehabilitacji, widzi także potrzebę zainicjowania spotkań z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w celu określenia wzajemnych oczekiwań ze strony obydwu grup zawodowych oraz nawiązania współpracy naukowej polegającej na organizowaniu raz na kwartał spotkań z udziałem zainteresowanych fizjoterapeutów i lekarzy rehabilitacji medycznej.

NEWSLETTER