PL

Spotkanie w NFZ w Białymstoku

W dniu 20 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczył jako obserwator koordynator wojewódzki KRF woj. podlaskiego.

W czasie posiedzenia poruszono kilka istotnych kwestii:

Wyrażono pozytywną opinię w przedmiocie powołania na stanowisko dyrektora POW NWZ w Białymstoku Anny Rzemek. Serdeczne gratulacje.

Zatwierdzono roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Oddziału za 2023 rok.

Dokonano okresowej analizy skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych do POW NFZ (I kwartał 2024).

NEWSLETTER