W dniu 13.02.2023r w Poznaniu miało miejsce spotkanie Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodowych: Krzysztof Kordel, Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Teresa Kruczkowska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowała Beata Bruczyńska, Koordynator Wojewódzki KRF dla Wielkopolski. Gościem spotkania była Joanna Jaśkowiak, poseł na Sejm RP.

Podczas spotkania podsumowano konferencję „Zawody Zaufania Publicznego jako istotny element struktury państwa” z dnia 16.11.2022 r., wraz z rozliczeniem finansowym. Poruszono również temat możliwości publikacji przedstawianych na konferencji wykładów zaproszonych prelegentów. Padła propozycja kontynuacji spotkań w formie kolejnej konferencji oraz stworzenia strony internetowej Porozumienia Wielkopolskiego zawodów zaufania publicznego.

Uczestnikom spotkania przedstawiono:

  • propozycję przeprowadzenia badania ankietowego członków samorządu dotyczącego ich świadomości na temat funkcjonowania izb oraz
  • aktualną informację dotyczącą działań parlamentarzystów a bezpośrednio odnosząca się do zgromadzonych na spotkaniu izb samorządowych.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na przełomie maja i czerwca 2023 r.