PL

Spotkanie  Rzeczników Dyscyplinarnych

14 grudnia br. w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie  Rzeczników Dyscyplinarnych reprezentujących Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego: Lekarzy i Dentystów, Farmaceutów, Pielęgniarek i Położnych, Radców Prawnych, Laborantów Medycznych, Lekarzy Weterynarzy oraz Fizjoterapeutów.
Podczas spotkania omówiono następujące tematy:
– Umocowanie prawne tworzenia Kodeksu Etycznego w ramach Izb,
– Dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w UE, w tym konsekwencje orzeczeń stwierdzonych przewinień zawodowych w państwach UE oraz system IMI – wymiany informacji administracyjnych rynku wewnętrznego UE,
– rangę ustalania nazw: gabinet, przychodnia, klinika dla placówek udzielających świadczeń zdrowotnych.
Krajowa Izbę Fizjoterapeutów reprezentował na tym spotkaniu Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej KIF dr Wojciech Kiebzak.

NEWSLETTER