Już 30 sierpnia 2021 r. odbędzie się pierwsze ze spotkań online dla wszystkich Delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Celem spotkania jest włączenie Delegatów w bieżącą działalność Izby oraz zapoznanie z jej zadaniami, które są określone w aktach prawnych, a w szczególności w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553).

Kluczową częścią spotkania będzie dyskusja, podczas której będzie można zadać pytania związane z działaniem i aktywnością Krajowej Rady Fizjoterapeutów, jej Prezydium czy jakiegokolwiek innego organu. Wiele z powtarzanych w przestrzeni publicznej opinii na temat funkcjonowania Izby jest nieprawdziwa, a niestety część z nich jest powielana przez Delegatów. Spotkanie będzie pierwszym z cyklu spotkań, podczas których zostaną zaprezentowane prawne i organizacyjne aspekty działania KIF przez ekspertów, prawników i osoby, które obecnie sprawują funkcję w różnych organach. Ponad 40 proc. Delegatów musi określić się, co do czynnego udziału w pracach w organach samorządu (takich jak Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Sąd Dyscyplinarny czy Komisja Rewizyjna), dlatego niezbędne jest przekazanie wszystkim szczegółowych informacji, jaki jest charakter i zakres prac poszczególnych organów, jaka odpowiedzialność się z tym wiąże oraz jakie nowe obowiązki i obciążenie czasowe generuje ta praca.

Wiedza zdobyta w trakcie spotkań z pewnością usprawni pracę uczestników przyszłego Zjazdu, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy znaleźli się w gronie Delegatów.

Pracując w samorządzie kierować się należy dobrem całej grupy zawodowej, a praca ta musi być oparta o ustalone zasady i praktyki, dodatkowo mieszcząc się w ramach obowiązującego prawa.