PL

Spotkanie online dla wszystkich Delegatów na II KZF

Już 30 sierpnia 2021 r. odbędzie się pierwsze ze spotkań online dla wszystkich Delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Celem spotkania jest włączenie Delegatów w bieżącą działalność Izby oraz zapoznanie z jej zadaniami, które są określone w aktach prawnych, a w szczególności w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 553).

Kluczową częścią spotkania będzie dyskusja, podczas której będzie można zadać pytania związane z działaniem i aktywnością Krajowej Rady Fizjoterapeutów, jej Prezydium czy jakiegokolwiek innego organu. Wiele z powtarzanych w przestrzeni publicznej opinii na temat funkcjonowania Izby jest nieprawdziwa, a niestety część z nich jest powielana przez Delegatów. Spotkanie będzie pierwszym z cyklu spotkań, podczas których zostaną zaprezentowane prawne i organizacyjne aspekty działania KIF przez ekspertów, prawników i osoby, które obecnie sprawują funkcję w różnych organach. Ponad 40 proc. Delegatów musi określić się, co do czynnego udziału w pracach w organach samorządu (takich jak Krajowa Rada Fizjoterapeutów, Sąd Dyscyplinarny czy Komisja Rewizyjna), dlatego niezbędne jest przekazanie wszystkim szczegółowych informacji, jaki jest charakter i zakres prac poszczególnych organów, jaka odpowiedzialność się z tym wiąże oraz jakie nowe obowiązki i obciążenie czasowe generuje ta praca.

Wiedza zdobyta w trakcie spotkań z pewnością usprawni pracę uczestników przyszłego Zjazdu, szczególnie tym, którzy po raz pierwszy znaleźli się w gronie Delegatów.

Pracując w samorządzie kierować się należy dobrem całej grupy zawodowej, a praca ta musi być oparta o ustalone zasady i praktyki, dodatkowo mieszcząc się w ramach obowiązującego prawa.

NEWSLETTER