5 grudnia 2023 roku odbyło się w Katowicach spotkanie naukowe na temat leczenia spastyczności, które zorganizował Śląski Oddział Terenowy Biura KIF we współpracy z firmą Ipsen Poland. 

Prelegentami byli dr Justyna Gawryluk oraz mgr Krzysztof Parysek z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Dr Justyna Gawryluk zaprezentowała wykład pn. “Kompleksowe leczenie pacjenta ze spastycznością. Rola zespołu interdyscyplinarnego”, a mgr Krzysztof Parys omówił “Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu leczenia spastyczności – doświadczenia kliniczne oparte o EBM”. 

W programie spotkania przewidziany był również czas na dyskusję. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o udziale w wydarzeniu. 

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowali koordynatorzy wojewódzcy KRF Karolina Kucharczyk i Marcin Rutkowski, członkowie KRF Roma Plisko i Łukasz Jankowski, sędzia Sądu Dyscyplinarnego dr Rafał Szyja, członek Komisji Rewizyjnej mgr Igor Nowak oraz office manager Anna Kokosińska. 

Spotkanie zbiegło się z pierwszą rocznicą działalności Śląskiego Oddziału Terenowego Biura KIF. Z tej okazji dla uczestników spotkania przygotowany został słodki poczęstunek. 

Serdecznie dziękujemy za obecność zaproszonym prelegentom oraz fizjoterapeutom.