W dniu 24 sierpnia 2022 r. biuro Małopolskiego Oddziału Terenowego Biura KIF odwiedziła Maria Piętak – Frączek, Prezes Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Podczas spotkania KIF reprezentowali koordynatorzy wojewódzcy z województwa małopolskiego: Agata Słowik oraz Gerard Sokołowski.

Prezes SZMP przedstawiła działalność stowarzyszenia, zaś koordynatorzy wojewódzcy omówili priorytety i kierunki działania KIF w regionie.

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich liczy aktualnie 40 miast i gmin, których populacja to ok. 6,5 miliona osób. Są wśród nich gminy z Małopolski: Kraków, Wadowice i Rabka. Powstało ono w 1993 r. i jest organizacją pozarządową skupiającą miasta i gminy, które wzięły na siebie odpowiedzialność za realizację na poziomie lokalnym strategii „Zdrowie dla Wszystkich”, dostosowując ją do swoich warunków i potrzeb.

Członkowie Stowarzyszenia działają na rzecz zdrowia współpracując międzysektorowo, uwzględniając różne determinanty zdrowia oraz aktywnie wspierając zdrowie i jakość życia swoich mieszkańców, poprzez wymianę bieżących informacji czy doświadczeń w działaniach na rzecz regionów, w tym wspieranie działań prozdrowotnych: szkoleń, konferencji, promowanie dobrych praktyk, współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowia.

Wachlarz działań w miastach członkowskich jest bardzo szeroki: od promocji zdrowia, profilaktyki, działań adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, po ochronę środowiska i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu i zdrowemu stylowi życia. Co istotne, cele i zadania Zdrowych Miast są zbieżne z Narodowym Programem Zdrowia.

Koordynatorzy, jako fizjoterapeuci i przedstawiciele KIF w województwie, dostrzegają ogromny potencjał we współpracy ze Stowarzyszeniem i miastami członkowskimi w regionie na rzecz promowania zawodu fizjoterapeuty i zdrowego trybu życia.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajduje się na stronie: https://www.szmp.pl/