PL

Spotkanie koordynator KRF z członkami Rady z Wielkopolski

W dniu 23 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie koordynator KRF województwa wielkopolskiego Beaty Bruczyńskiej z członkami KRF z Wielkopolski. Było to kolejne spotkanie, które miało na celu wymianę informacji z regionu. Dyskutowano na temat promocji programu szkoleniowego KIF Fizjo-Learning (https://fizja.pl/), a także jak jest on odbierany przez uczestników szkolenia.

Podsumowując stwierdzono, że:

  • program szkoleniowy jest dobrze odbierany przez uczestników, jednakże zbyt mało szkoleń odbywa się w Poznaniu,
  • zdarzają się błędy w oznaczeniu miejsca szkolenia,
  • brakuje miejsc na szkolenia najbardziej oblegane.

Wszystkie wnioski zostały przekazane osobom odpowiedzialnym za szkolenia.

Beata Bruczyńska, koordynator wojewódzki KRF zaproponowała członkom KRF, aby przekazywali jej informacje o swoim udziale w wydarzeniach dotyczących fizjoterapii i fizjoterapeutów, tak aby można je było zamieszczać na stronie KIF dotyczącej regionu wielkopolskiego.

W czasie spotkania omówiono również sprawę fizjoterapeutów pracujących w DPS’ach w kontekście ich zarobków, przedyskutowany został e-mail fizjoterapeutki pracującej w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Z zadowoleniem przyjęto informację, że podczas VI Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych wybrani zostali przedstawiciele z województwa wielkopolskiego: Marta Budzińska, Katarzyna Ziółkowska oraz Mateusz Chmielarz.

Termin kolejnego spotkania zaproponowano na początek kwietnia.

NEWSLETTER