PL

Spotkanie informacyjne z fizjoterapeutami w Kołobrzegu

24 czerwca br. w sali konferencyjnej Społecznej Akademii Nauk w Kołobrzegu odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów. Spotkanie poprowadzili Wiceprezesi Krajowej Rady Fizjoterapeutów Jacek Koszela i Tomasz Niewiadomski. W spotkaniu uczestniczył także członek KRF z woj. zachodniopomorskiego Grzegorz Zyzek. Gościem specjalnym była Helena Moryksiewicz Konsultant Województwa ds. Fizjoterapii.

Spotkanie otworzył Bogdan Paczkowski, który przywitał zaproszonych gości oraz zgromadzonych fizjoterapeutów. Spotkanie miało na celu przedstawienie dotychczasowych działań samorządu fizjoterapeutów oraz zapoznanie uczestników z bliższymi i dalszymi planami Izby. Wyjaśniono zebranym potrzebę utworzenia rejestru fizjoterapeutów i przedstawiono korzyści z tego tytułu idące. Podkreślono jak istotna jest promocja zawodu. Przedstawiono zagadnienia z zakresu odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów.  potkanie zakończyło się długą i rzeczową dyskusją oraz pozytywnymi wnioskami.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

NEWSLETTER