4 listopada 2017 roku odbyło się w Olsztynie spotkanie informacyjne zorganizowane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Spotkanie poprowadził dr. Zbigniew Wroński, wiceprezes KRF oraz członkowie Krajowej Rady Fizjoterapeutów reprezentujących Warmię i Mazury: Dariusz Czaprowski, Janusz Kossowski, Dominik Sitarski oraz Jacek Zieliński. W spotkaniu uczestniczyło wielu fizjoterapeutów z województwa warmińsko-mazurskiego a także studenci Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, którzy mieli możliwość przedstawienia swoich uwag, propozycji a także wątpliwości związanych ze świadczeniem usług fizjoterapeutycznych.  Wyrażono także oczekiwanie organizacji kolejnych spotkań, także w innych miastach regionu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fizjoterapeutów, z pewnością takie spotkania będą organizowane.