PL

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Tychach

14 marca w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów. W spotkaniu wziął udział Prezes KRF dr Maciej Krawczyk, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Tychach dr Jarosław Madowicz oraz kierownik Działu Rehabilitacji mgr Robert Biernacki. Samorząd fizjoterapeutów był reprezentowany również przez Piotra Szczepańskiego członka KRF z województwa śląskiego oraz członków Sądu Dyscyplinarnego i Komisji Rewizyjnej.
W spotkaniu uczestniczyło 46 osób w tym przedstawiciele lokalnych mediów. Wśród wielu pytań najwięcej dotyczyło podmiotów leczniczych oraz kierunków rozwoju specjalizacji kierunkowych.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu.

NEWSLETTER