PL

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Słupsku

13 grudnia 2018 roku w budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z regionu. W spotkaniu udział wziął Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. n. med. Maciej Krawczyk,  przedstawiciele władz Wydziału Nauk o Zdrowiu dr n. med. Monika Waśkow, Kierownik Katedry dr n. med. Agnieszka Grochulska oraz członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr Jakub Pawłowski.

Podczas spotkania Prezes KRF przedstawił dotychczasowe działania samorządu fizjoterapeutów oraz plany na przyszłość związane z samodzielnością zawodową. Fizjoterapeuci oraz studenci fizjoterapii zadawali podczas spotkania wiele pytań. Głównie dotyczących specjalizacji z fizjoterapii, szkoleń z dokumentacji medycznej, elektronicznej dokumentacji medycznej i związków zawodowych.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze z zapowiedzią kolejnej wizyty Prezesa KRF.

NEWSLETTER