PL

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Polańczyk

W dniu 7 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie informacyjne w miejscowości Polańczyk z fizjoterapeutami zatrudnionymi między innymi w Uzdrowisku Polańczyk i Horyniec Zdrój, a także fizjoterapeutami z Leska, Sanoka, Krosna, Rzeszowa, Przemyśla, Haczowa, Ustrzyk Dolnych i in. Spotkanie zostało zorganizowane przez Renatę Skalską – Izdebską – radną Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Spotkanie prowadzili: Jacek Koszela – wiceprezes KRF oraz Renata Skalska-Izdebska. Na spotkaniu obecna była również radna KRF Barbara Cyran – Grzebyk z Rzeszowa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie, trafne pytania i uwagi oraz rzeczową dyskusję na temat ustawy, rejestracji, prawa wykonywania zawodu oraz kontraktowania z NFZ. Zebranie przebiegło w bardzo konstruktywnej atmosferze. Podnoszone problemy i zapytania zostaną poruszone na najbliższym spotkaniu KRF oraz zostaną przekazane do Prezydium KIF.

Specjalne podziękowania kierujemy do Prezesa Władysława Koszałki za możliwość odbycia spotkania w Sanatorium „Atrium” w Polańczyku.

Zobacz zapowiedź o minionym spotkaniu

Zdjęcia: Janusz Izdebski

NEWSLETTER