W czerwcu br. w auli Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów. Organizatorem oraz  prowadzącym był członek KRF Rafał Sowiński vel Sawa. W spotkaniu brali udział zaproszeni wiceprezesi Zbigniew Wroński oraz Tomasz Niewiadomski.

Spotkanie miało na celu przedstawienie  dotychczasowych działań samorządu fizjoterapeutów. Podczas dyskusji z wiceprezesami KIF wyjaśniono uczestnikom zapisy dotyczące spraw edukacji przed oraz podyplomowej. Poruszono także tematy związane z kontraktowaniem z NFZ  oraz koniecznością i obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Spotkanie zakończyło się długą dyskusją. Organizator bardzo dziękuje wszystkim przybyłym na spotkanie oraz dr Grzegorzowi Gałuszka za pomoc w propagowaniu zawodu fizjoterapii w naszym regionie.