PL

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Gostyninie

21 lutego 2018 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów z regionu. Spotkanie zorganizowane zostało przez Panią Bogusławę  Łudczak, kierownika Działu Fizjoterapii szpitala Arion Med w Gostyninie. Spotkanie poprowadził Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk oraz członek KRF z województwa łódzkiego Agata Wróblewska.
Na spotkanie przybyło 30 fizjoterapeutów chcących wysłuchać informacji dotyczących Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty, a także sprawozdania z dotychczasowej działalności Krajowej Izby Fizjoterapii. W trakcie spotkania Prezes Maciek Krawczyk przedstawił zebranym najistotniejsze prace wykonane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, a także omówi plan pracy na bieżący rok. Po części sprawozdawczej nastąpiła część w której każdy obecny mógł zadawać pytania. Zebranych najbardziej interesowały zagadnienia związane z kompetencjami fizjoterapeutów. Jak będzie wyglądać faktycznie możliwość decydowania przez fizjoterapeutów o procesie rehabilitacji. Zebrani obawiają się, że i tak będą tylko wykonawcami zleceń lekarza. Zebrani pytali również o ubezpieczenie fizjoterapeutów, podmioty lecznicze. Zwracali również uwagę na niskie zarobki fizjoterapeutów w sektorze publicznym.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i mamy nadzieję, że spotkanie przybliżyło zebranym działalność KIFu, a także pozwoliło na rozwianie wątpliwości wynikających ze zmian spowodowanych wejściem w życie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.

NEWSLETTER